HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo Nghị định 119/2018/ NĐ – CP hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý, sử dụng, thủ tục đăng ký Hóa đơn điện tử bán hàng, cung ứng dịch vụ và các tổ chức khác…

1. Đối tượng được áp dụng đối với Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

  • Các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, hộ – cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp mã trước khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế. Nên sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng từ 10 lao động trở lên. Có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên. Trong lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp. Hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên. Trong lĩnh vực: thương mại, dịch vụ,… 

2. Đối tượng được áp dụng đối với Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

  • Doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực: giao thông vận tải; điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế,…
  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử,…

3. Thủ tục đăng ký Hóa đơn điện tử

Bước 1: Các doanh nghiệp, hộ – cá nhân kinh doanh làm tờ khai đăng ký thông tin/ thay đổi thông tin. Theo mẫu đăng ký mã Hóa đơn điện tử: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/ NĐ-CP

mẫu 01
Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/ NĐ – CP

Bước 2: Sau khi làm tờ khai đăng ký thì cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc sử dụng Hóa đơn điện tử. Của tổ chức, doanh nghiệp, công ty, hộ – cá nhân kinh doanh. Theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/ NĐ-CP.

mẫu 02
Mẫu 02 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/ NĐ – CP
  • Nếu cơ quan Thuế chấp nhận thì Doanh nghiệp có thể sử dụng Hóa đơn điện tử có mã
  • Còn cơ quan Thuế không chấp nhận thì Doanh nghiệp cần kiểm tra, rà soát lại thông tin. và gửi lại đơn đăng ký về cơ quan Thuế

Lưu ý: Kể từ thời điểm sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Các Doanh nghiệp, tổ chức, công ty, hộ – cá nhân kinh doanh phải xử lý tất cả hóa đơn giấy còn tồn theo quy định.

4. Thủ tục đăng ký Hóa đơn điện tử tại Brandsvip

  • Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng 0906465689 để được tư vấn miễn phí về việc sử dụng hóa đơn điện tử
  • Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử và tiến hành ký hợp đồng tại Công ty
  • Khách hàng đăng ký mẫu hóa đơn điện tử phát hành và cung cấp thông tin trên hóa đơn điện tử

Trong quá trình hướng dẫn, đăng ký Brandsvip sẽ tư vấn, hỗ trợ chi tiết thực hiện sửa đổi Hóa đơn theo yêu cầu của Quý khách hàng. Ngoài ra, Brandsvip sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối ưu nhất. Mọi thắc mắc xin liên hệ về 0906465689