Hóa đơn điện tử là gì?

hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì? Các quy định về hóa đơn điện tử? Thế nào là hóa đơn điện tử hợp lệ? Hiện nay, theo thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ tài chính thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về các loại hóa đơn điện tử. Hãy để Brandsvip giải đáp mọi thắc mắc của bạn và cách đăng ký Phần mềm hóa đơn điện tử.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có dạng dữ liệu điện tử do các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ký điện tử bằng phương thức điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, nhận, xử lý, lưu trữ và quản lý trên máy tính. Theo Quy định của pháp luật về Luật giao dịch điện tử.

hóa đơn điện tử
hóa đơn điện tử

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hóa đơn điện tử  bao gồm:. Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử…

  • Hóa đơn giá trị gia tăng hay còn gọi là hóa đơn đỏ có giá trị về mặt pháp lý do Bộ tài chính ban hành. Áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân, cung ứng dịch vụ, xuất nhập khẩu,… 
  • Hóa đơn bán hàng áp dụng cho người bán hàng, cung ứng dịch vụ theo phương pháp trực tiếp được cấp bởi Chi cục Thuế.
  • Các loại hóa đơn khác: vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu – phiếu xuất kho điện tử. Hoặc các chứng từ điên tử khác được quy định tại Điều 6 Nghị định 119

2. Các quy định về hóa đơn điện tử

_ Theo Điều 10 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Và chứng từ giấy có giá trị lưu trữ để theo dõi, không có hiệu lực giao dịch.

_ Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp, Công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn,… Hộ, cá nhân kinh doanh. Đơn vị sự nghiệp bán hàng, cung ứng dịch vụ và các tổ chức khác…

_ Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân theo Quy định của pháp luật. Cơ quan thuế sẽ cấp mã trên hóa đơn điện tử và được kết nối chuyển dữ liệu

_ Hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ theo phương tiện điên tử đúng và đủ thời hạn theo quy định của Pháp luật kế toán.

_ Các công ty, hộ, cá nhân, doanh nghiệp bán hàng và cung ứng dịch vụ phải tuân theo sự thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.

3. Thế nào là một hóa đơn điện tử hợp lệ.

hóa đơn điện tử
hóa đơn điện tử

Theo Khoản 3 điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính:. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi có đủ các điều kiện sau:

  • Hóa đơn điện tử phải được ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đầy đủ, chính xác và có thể truy cập được khi cần thiết. Được thể hiện dưới dạng dữ liệu điên tử.
  • Số hóa đơn điện tử được xác định theo nguyên tắc liên tục, mỗi số hóa đơn chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất
  • Một hóa đơn điện tử hợp lệ là phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc về nội dung:

1, Tên hóa đơn, mã số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

2, Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua và người bán

3, Số liệu trong hóa đơn phải được cung cấp đầy đủ và chính xác tuyệt đối

4, Phải có đầy đủ chữ ký số của người mua và người bán 

5, Thời điểm lập hóa đơn, mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử

6, Phí, lệ phí theo Ngân sách Nhà nước quy định

7, Ngoài ra, trên hóa đơn điện tử có thể có logo, nhãn hiệu, thương hiêu, hình ảnh đại diện cho Doanh nghiệp của bạn ( https://tradequangngai.com/dich-vu-dang-ky-thuong-hieu-bao-ho-thuong-hieu.html )

  • Hóa đơn điện tử được lập phải bảo đảm các nguyên tắc về thời điểm lập hóa đơn. Những hóa đơn được lập không đúng thời điểm sẽ được coi là hóa đơn điện tử không hợp lệ và trái với  Pháp luật.

Brandsvip chuyên cung cấp các loại hóa đơn điện tử với chi phí ưu đãi và phù hợp nhất. Tư vấn, hỗ trợ chi tiết về hóa đơn điện tử. Luôn đồng hành cùng với khách hàng trong suốt quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử 

(HOTLINE 0906465689)