Công ty TNHH bê tông Trung Nam

Thông báo quý khách hàng kể từ tháng 1/7/2019 công ty chuyển chi cục thuế về địa chỉ mới như sau:

Địa chỉ mới: Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Mã số thuế: 4300826595

Người ĐDPL: Vũ Hoài Thương

Ngày hoạt động: 29/10/2018

Giấy phép kinh doanh: 4300826595

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật)
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4101
Xây dựng nhà để ở
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4229
Xây dựng công trình công ích khác
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
2395 (Chính)
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói polyme – Sản xuất tấm lợp Firbo xi măng – Sản xuất gạch, ngói không nung – Sản xuất gạch trang trí – Sản xuất gạch terrazzo – Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, gang, nhôm, inox
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu (trừ phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)
5224
Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác